Osobní asistence Melius

O Nás

Občanské sdružení Melius, z.s.

Vzniklo v roce 2006 v Praze a bylo registrováno podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. S účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se považuje za spolek a má název Občanské sdružení Melius, z.s.

Občanské sdružení Melius, z.s. (na základě příslušného rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy) od roku 2010 rozšířilo svoji sociální činnost o poskytování osobní asistence podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Název projektu

Melius - pořízení automobilu

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017303

Cíl projektu: Předmětem realizace projektu je pořízení osobního automobilu pro Občanské sdružení Melius, z.s. které poskytuje sociální služby ve formě terénní osobní asistence.

SLUŽBY

Osobní asistence od občanského sdružení Melius.