Osobní asistence Melius

Osobní asistent

Osobním asistentem musí být kvalifikovaný pracovník, který poskytuje pomoc osobám v jejich přirozeném sociálním prostředí při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zajišťuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Osobní asistent poskytuje:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. podávání jídla a pití, oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu z lůžka na vozík a z vozíku na lůžko atd.),
  • pomoc při osobní hygieně (např. při úkonech celkové hygieny těla, mytí vlasů, sprchování, koupání, dle denní potřeby pomoc při použití toalety, péče o pokožku atd.),
  • pomoc při přípravě stravy (např. příprava snídaně, příprava dopolední a odpolední svačiny, porcování potravy, podávání nápojů za účelem dodržování pitného režimu atd.),
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid a údržba domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky atd.),
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc a podpora upevnění kontaktu s rodinou, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností atd.),
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení do vzdělávacího zařízení, lázní, divadla, kina, plaveckého bazénu, na koncerty, zájmových klubů, zaměstnání, na volnočasové aktivity, na instituce poskytující veřejné služby, státní instituce veřejné moci atd.),
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. doprovod k lékaři, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, atd.).