Osobní asistence Melius

Osobní asistence

Osobní asistence

Osobní asistence je sociální služba:

•    určená osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
•    při činnostech, které osoba potřebuje,
•    v přirozeném sociálním prostředí osob a v terénu,
•    poskytovaná bez časového omezení, 
•    placená klientem podle uzavřené smlouvy o poskytování osobní asistence.

Služba osobní asistence obsahuje základní činnosti:

a)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b)    pomoc při osobní hygieně,
c)    pomoc při přípravě stravy,
d)    pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e)    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f)     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g)    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.