Osobní asistence Melius

Cílová skupina

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, jim zajistit důstojné prostředí a zacházení. Okruh osob, pro které je určena osobní asistence Občanského sdružení Melius, z.s.:

Cílová skupina klientů

  • osoby se zdravotním postižením – tělesné, sluchové, zrakové, mentální postižení
  • osoby s jiným zdravotním postižením – zejména nemoc neobvyklá, tedy ne běžně se vyskytující, při které péče o klienta může (čili nemusí) vyžadovat speciální přístup, míru podpory
  • osoby s kombinovaným postižením – souběžně se vyskytujících více vad, postižení, handicapů, např. fyzické i psychické, nebo fyzické a fyzické
  • osoby s tělesným postižením – zejména vady pohybového aparátu
  • senioři

Věková struktura klientů

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)