Osobní asistence Melius

O asistenci

Osobní asistence - činnost služby osobní asistence (dále jen OA)

- je poskytována podle ustanovení § 39, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon) a dalších obecně právních předpisů v platném znění.

- patří mezi služby sociální péče, které mají napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti nejvyšší možné míře a v případech, kdy toto vylčuje jejich stav, jim zajistit důstojné prostředí a zacházení

- je registrovaná sociální služba:

poskytovaná v přirozeném prostředí klientů (forma poskytování je tzv. terénní),

přizpůsobena požadavkům klientů,

nezávislá na čase a datu vykonání aktivit,

vykonávána kvalifikovanými osobními asistenty (vzdělání dle zákona).