Osobní asistence Melius

Poslání a cíle

Posláním sociální služby osobní asistence Občanského sdružení Melius, z.s. je zabezpečovat a poskytovat sociální službu v zájmu klientů se zaměřením na náležitou kvalitu a takovými způsoby, aby bylo ždy zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod pro klienty i osobní asistenty.

Cílem Občanského sdružení Melius, z.s. je při sociální činnosti osobní asistence pro klienty "spoluvytvářet optimální kvalitu a důstojnost lidského života".

Dílčími cíly jsou:

– zajistit člověku se sníženou soběstačností pomoc jiné osoy v situacích, které to vyžadují,

– zajistit podporu v místě, které si klient zvolí,

– poskytnout pomoc způsobem, který si klient stanoví,

– posilovat a uchovat mru soběstačnosti klienta,

– maximálně zapojovat klienty služby do všech dohodnutých činností,

– posilovat schopnost rozhodování, vědomí vlastní odpovědnosti za důsledky svého jednání.