Občanské sdružení

Melius

Zahájení
poskytování


Občanské sdružení Melius zahájilo v Praze od 1. března 2010 poskytování sociální služby osobní asistence v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Služby osobní asistence
Zajištění a výkon činnosti osobní asistence pro klienty bude probíhat v průběhu celého roku.
Terénní služba osobní asistence Melius je poskytována osobám (viz cílová skupina a věková struktura klientů), mají-li sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (osobní asistence) z důvodu:

  •  věku,
  •  tělesného postižení,
  •  zdravotního postižení,
  •  kombinovaného postižení,
  •  jiného zdravotního postižení,
  •  osoby v krizi = osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytnutí služby osobní asistence zajistí osobě v krizi její fyzickou a psychickou soběstačnost. Příklady osob v krizi: náhlé a akutní změny zdravotního stavu; pooperační stavy; ženy v těhotenství; dopravní nehody; živelné pohromy (požár, povodeň); zlomové životní období po úmrtí osoby blízké a další.