Občanské sdružení

Melius

Cíl, poslání
a zásada činnosti


Cíl
Cílem osobní asistence Melius je vytvářet s klientem v jeho přirozeném prostředí optimální kvalitu a důstojnost lidského života. 


Poslání

Posláním osobní asistence Melius je prosazovat a zprostředkovat sociální činnosti podle nejefektivnějších, nejmodernějších, nejspolehlivějších, nejosvědčenějších a nejprospěšnějších metod. 

Zásada činnosti
Zásada činnosti osobní asistence Melius je zabezpečení a poskytování individuální osobní asistence v zájmu klientů se zaměřením na náležitou kvalitu a takovými způsoby, aby pro klienty i osobní asistenty bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod. Činnost je přizpůsobena požadavkům zájemců a nezávislá na čase a datu vykonání aktivit.