Občanské sdružení

Melius

Cíl a poslání

 

 

Cíl
Cílem sociální služby osobní asistence Občanského sdružení Melius, z.s. je pro klienty "spoluvytvářet optimální kvalitu a důstojnost lidského života". 


Poslání

Posláním sociální služby osobní asistence 
Občanského sdružení Melius, z.s.  je zabezpečovat a poskytovat sociální službu v zájmu klientů se zaměřením na náležitou kvalitu a takovými způsoby, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod pro klienty i osobní asistenty.