Občanské sdružení

Melius

Zahájení
poskytování

 

Občanské sdružení Melius, z.s. zahájilo v Praze od 1. března 2010 poskytování sociální služby osobní asistence v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Služby osobní asistence
Zajištění a výkon činnosti osobní asistence pro klienty bude probíhat v průběhu celého roku.
Terénní služba osobní asistence 
Občanského sdružení Melius, z.s. je poskytována osobám (viz cílová skupina a věková struktura klientů), mají-li sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (osobní asistence) z důvodu:

  •  věku,
  •  tělesného postižení,
  •  zdravotního postižení,
  •  kombinovaného postižení,
  •  jiného zdravotního postižení