Občanské sdružení

Melius

Cíl, poslání
a zásada činnosti

 

 

Cíl
Cílem osobní asistence Občanského sdružení Melius, z.s. je vytvářet s klientem v jeho přirozeném prostředí optimální kvalitu a důstojnost lidského života. 


Poslání

Posláním osobní asistence Občanského sdružení Melius, z.s. je prosazovat a zprostředkovat sociální činnosti podle nejefektivnějších, nejmodernějších, nejspolehlivějších, nejosvědčenějších a nejprospěšnějších metod. 

Zásada činnosti
Zásada činnosti osobní asistence 
Občanského sdružení Melius, z.s. je zabezpečení a poskytování individuální osobní asistence v zájmu klientů se zaměřením na náležitou kvalitu a takovými způsoby, aby pro klienty i osobní asistenty bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod. Činnost je přizpůsobena požadavkům zájemců a nezávislá na čase a datu vykonání aktivit.