Občanské sdružení

Melius

Pro koho je osobní asistence určena

 

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, jim zajistit důstojné prostředí a zacházení. Okruh osob, pro které je určena osobní asistence Občanského sdružení Melius, z.s.:

Cílová skupina klientů

·   osoby se zdravotním postižením

- tělesné, sluchové, zrakové, mentální postižení

·   osoby s jiným zdravotním postižením

- zejména nemoc neobvyklá, tedy ne běžně se vyskytující, při které péče o klienta může (čili nemusí) vyžadovat speciální přístup, míru podpory

·   osoby s kombinovaným postižením

- souběžně se vyskytujících více vad, postižení, handicapů, např. fyzické i psychické, nebo fyzické a fyzické

·   osoby s tělesným postižením

- zejména vady pohybového aparátu

·   senioři

 

Věková struktura klientů

·    mladí dospělí (19 – 26 let)

·    dospělí (27 – 64 let)

·    mladší senioři (65 – 80 let)

·    starší senioři (nad 80 let)