Občanské sdružení

Melius

osobní 


asistence


Občanské sdružení Melius

Vzniklo v roce 2006 v Praze a řídí se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů v politických stranách a hnutích, v církvích a náboženských společnostech, v profesních komorách a na sdružování k ryze výdělečné činnosti).

Občanské sdružení Melius (na základě příslušného rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy) od roku 2010 rozšířilo svoji sociální činnost o poskytování osobní asistence podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.