Občanské sdružení

Melius

 

 

Osobní 


asistence


 
 
 

Občanské sdružení Melius, z.s.

Vzniklo v roce 2006 v Praze a bylo registrováno podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. S účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se považuje za spolek a má název Občanské sdružení Melius, z.s.

Občanské sdružení Melius (na základě příslušného rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy) od roku 2010 rozšířilo svoji sociální činnost o poskytování osobní asistence podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.